Taula per la formació

La Taula per la formació: formada per persones responsables de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dels àmbits de Benestar i Ciutadania i Educació i Civisme, i els i les representants dels equips directius dels instituts públics de Sant Boi de Llobregat. L'inici d'aquesta taula i els seus projectes van estar al juny del 2013.

Aquesta taula té com objectius inicials donar resposta i aportar solucions a la problemàtica de l’atur juvenil (tot millorant el seu grau d’ocupabilitat) i del fracàs escolar, que són de les més altes de la comarca del Baix Llobregat. (Amb una taxa d’atur del 17.8% entre la població jove menor de 30 anys, segons dates de l’1 d’abril del 2013 i una taxa d’abandonament escolar a 4rt d’ESO del 25.3% i de 3r d’ESO del 8% segons dades del curs 2011-2012).

La principal acció consensuada és la de realitzar una acció formativa  que prepari a un grup de joves per tal  que puguin realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior, donant així resposta a la manca d'oferta per a cursar aquesta formació al Centre de Formació per Adults Lluís Castells.

- Puc més.  Es tracta d’un acompanyament intensiu i integral del/la  jove durant la realització d’un itinerari de formació i de creixement personal i social.  Va dirigit a adolescents d’entre 16 i 20 anys, que comencen la seva vida laboral, sense experiència ni qualificació professional, amb historial de fracàs escolar. El projecte és de 9 mesos per tal que millorin significativament les seves competències i que tots/es finalitzin el Programa desenvolupant el seu itinerari sociolaboral i per tant, estiguin treballant, formant-se o vinculats/des a alguna entitat realitzant un voluntariat.

 - El Projecte Canvia el teu Futur és va fer amb els objectius de preparar als joves per entrar a un cicle formatiu de grau superior i també facilitar als l’entrada a l’escola de Formació de Persones Adultes. Aquest projecte va dirigit a joves menors de 35 anys, són 300 hores lectives. 
 
- El projecte ESKALA és el relleu del Programa Aurora i consisteix en millorar les competències professionals i ajudar als joves amb les seues expectatives vitals. La novetat que hi ha amb aquest projecte és la realització de pràctiques a empreses per a tenir un contacte directe amb el món laboral i empresarial.
Comments