Taula per l'habitatge


La Taula per l’habitatge: creada a l’octubre del 2012 es reuneix trimestralment. Està formada per representant polítics i personal tècnic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, membres del Col·legi d’Advocats de Barcelona, de la Federació d’associacions de Veïns de Sant Boi, de la Plataforma d’Afectats per laHipoteca de Sant Boi, d'Acció Solidària contra l’atur i de Càritas.

 


Les accions consensuades a la Taula són:

  • - Consens sobre els criteris, puntuacions i procediment de selecció de les persones arrendatàries dels pisos de la bossa d’habitatge protegit propietat dels bancs.
  •   Consens sobre les dues mocions presentades al Ple Municipal sobre el seu paper.
  • Creació d’un servei psicològic d’atenció a persones que es troben en processos de desnonament 
  •  Programa d’un monogràfic d’habitatge en el marc del Plenari del Pacte Local per la Inclusió 
  • - Abordatge del tema de les pulsvàlues en les dacions en pagament 
  • - Consens sobre el contingut d’una ‘Guia bàsica de desnonaments’ per a la ciutadania 
  • -  Abordatge d’un projecte al voltant de la Masoveria Urbana

Els projectes qui hi ha per a desenvolupar durant l'any 2014 són:

- Assignació habitatges socials

- IBI social

- Pàgina web compartir habitatge

Comments