Taules de participació

Per tal d'assolir els compromisos del Pacte Local per la Inclusió comptem amb quatre taules sectorials que engloben els eixos temàtics del Pacte: la Taula per la Pobresa, la Taula per l'Habitatge, la Taula per l'Ocupació i la Taula per la Formació. Aquestes taules estan formades per les persones, entitats i professionals de cadascun dels àmbits i es treballa per impulsar  mesures i actuacions concretes. 

Les taules van néixer amb l'objectiu de detectar i incidir en els factors que generen exclusió (accés i manteniment d’un lloc de treball, accés i manteniment d’un habitatge, la formació) i en  la seva conseqüència més tangible: la pobresa.