PLICS - Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social

Aprovació Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social Sant Boi de Llobregat
El Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Sant Boi de Llobregat, aprovat pel Ple Municipal el 22 de juny de 2009, contribueix a promoure la garantia d’oportunitats, d’espais i processos d’inclusió social dels ciutadans i ciutadanes, desactivant i prevenint factors i processos d’exclusió social, amb la implicació i treball conjunt de les i els agents del territori, sumant esforços per part de l’Ajuntament, entitats, altres administracions i la ciutadania en general, en la lluita contra les desigualtats socials i en el foment de la inclusió i cohesió social a la ciutat.


Ċ
Inclusió Santboi,
24 de set. 2012, 16:42