Pacte Local per la Inclusió

Aprovació Pacte Local per la Inclusió Sant Boi de Llobregat
El Pla Local per la Inclusió i la Cohesió Social és liderat per l'Ajuntament, però la cerca de la coresponsabilitat per tal de fer realitat i implementar aquest instrument estratègic, dóna lloc al Pacte Local per la Inclusió.

El Pacte serveix per sumar esforços  per part de l’Ajuntament, les entitats, les altres administracions, el teixit comercial i empresarial i la ciutadania en general, en la lluita contra les desigualtats socials i en el foment de la inclusió i la cohesió social a la ciutat. Aquest pacte defineix 6 línies estratègiques, 8 objectius i 90 actuacions per dur-lo a terme. 


El Pacte Local per la Inclusió va ser aprovat el maig de 2010 i compta amb la signatura i compromís de l’Ajuntament de Sant Boi i 107 agents de la ciutat.
Agents adherits al Pacte Local per la Inclusió de Sant Boi de Llobregat