Enquesta a la joventut de Catalunya 2012

4 de febr. 2014, 3:05 publicada per Inclusió Santboi
L’enquesta de Joventut de Catalunya que es va fer al 2012 ens permet conèixer les característiques sociològiques de la joventut Catalana (15 a 34 anys).

Els resultats d’aquesta han permès elaborar dos documents diferents, per una banda els principals resultats de l’estadística del 2012 realitzada a partir del procediments de l’Institut d’Estadística de Cataluna, i per l’altra un informe general de l’EJC, en que un conjunt d’experts, analitzen i interpreten les dades.

Aquest estudi a dedicat una gran part al es diferències i desigualtats, en que està dividit en diferents subapartats en els quals tracta el gènere, contextos de vulnerabilitat, mobilitat social, desigualtats territorials entre d’altres.

El primer capítol és de Moreno, S. i es titula Gènere. Un ànalisi de lestransicions juvenirls des de la prespectiva de gènere.  L’objectiu del capítol és analitzar les condicions de vida i les possibilitats d’accés als recursos (educació, ocupació, temps, participació o salut) de la joventut, a Catalunya, des de la perspectiva de gènere.

L’autor del segon capítol és De Miguel, V. i és titula Població d’origen estranger. Transicions accelerades en un context devulnerabilitat.  En aquest capítol l’autor ens evidencia que la població a Catalunya actualment és molt heterogènia en relació amb els seus orígens geogràfics i culturals.

El tercer apartat és el d’ Orígens de classe, educació i mobilitat social. Ascens i descens socialde les persones joves en el context de crisi, escrit per Xavier Martínez i Celorrio i Antoni Marín i Saldo. El que els autors destaquen és que la desigualtat socioeconòmica i cultural en els orígens familiars que implica una desigualtat de recursos, d’aspiracions i de possibilitats que condicionen les trajectòries vitals. Un altre terme molt important és la mobilitat social que és defineix «moviment dels individus i de grups sencers entre les diferents posicions de classe del sistema d’estratificació social d’una societat» (Marshall, 2005). La mobilitat social és un dels temes més rellevants de la sociologia el qual permet avaluar el model de justícia social i la igualtat d’oportunitats de cada país o territori.

El quart i últim apartat parla del Desigualtats territorialsi mobilitat quotidiana. Una aproximació socioterritorial a la realitat juvenilcatalana, escrit per Porcel, S. L’objectiu d’aportar una aproximació a la realitat juvenil des d’una òptica socioterritorial. En concret s’aborden dues qüestions diferenciades, d’una banda, les desigualtats territorials que es produeixen en les transicions a l’adultesa entre la població jove catalana i, d’altra banda, les pautes de mobilitat quotidiana juvenil.

Comments