Estudis i documentació

Es aquest espai de l'Observatori podreu consultar diversos estudis i documents de referència elaborats des d'entitats i institucions vinculades a la lluita contra l'exclusió social.

Enquesta a la joventut de Catalunya 2012

4 de febr. 2014, 3:05 publicada per Inclusió Santboi

L’enquesta de Joventut de Catalunya que es va fer al 2012 ens permet conèixer les característiques sociològiques de la joventut Catalana (15 a 34 anys).

Els resultats d’aquesta han permès elaborar dos documents diferents, per una banda els principals resultats de l’estadística del 2012 realitzada a partir del procediments de l’Institut d’Estadística de Cataluna, i per l’altra un informe general de l’EJC, en que un conjunt d’experts, analitzen i interpreten les dades.

Aquest estudi a dedicat una gran part al es diferències i desigualtats, en que està dividit en diferents subapartats en els quals tracta el gènere, contextos de vulnerabilitat, mobilitat social, desigualtats territorials entre d’altres.

El primer capítol és de Moreno, S. i es titula Gènere. Un ànalisi de lestransicions juvenirls des de la prespectiva de gènere.  L’objectiu del capítol és analitzar les condicions de vida i les possibilitats d’accés als recursos (educació, ocupació, temps, participació o salut) de la joventut, a Catalunya, des de la perspectiva de gènere.

L’autor del segon capítol és De Miguel, V. i és titula Població d’origen estranger. Transicions accelerades en un context devulnerabilitat.  En aquest capítol l’autor ens evidencia que la població a Catalunya actualment és molt heterogènia en relació amb els seus orígens geogràfics i culturals.

El tercer apartat és el d’ Orígens de classe, educació i mobilitat social. Ascens i descens socialde les persones joves en el context de crisi, escrit per Xavier Martínez i Celorrio i Antoni Marín i Saldo. El que els autors destaquen és que la desigualtat socioeconòmica i cultural en els orígens familiars que implica una desigualtat de recursos, d’aspiracions i de possibilitats que condicionen les trajectòries vitals. Un altre terme molt important és la mobilitat social que és defineix «moviment dels individus i de grups sencers entre les diferents posicions de classe del sistema d’estratificació social d’una societat» (Marshall, 2005). La mobilitat social és un dels temes més rellevants de la sociologia el qual permet avaluar el model de justícia social i la igualtat d’oportunitats de cada país o territori.

El quart i últim apartat parla del Desigualtats territorialsi mobilitat quotidiana. Una aproximació socioterritorial a la realitat juvenilcatalana, escrit per Porcel, S. L’objectiu d’aportar una aproximació a la realitat juvenil des d’una òptica socioterritorial. En concret s’aborden dues qüestions diferenciades, d’una banda, les desigualtats territorials que es produeixen en les transicions a l’adultesa entre la població jove catalana i, d’altra banda, les pautes de mobilitat quotidiana juvenil.

L'impacte social de la crisi

3 de set. 2013, 5:03 publicada per Inclusió Santboi   [ actualitzat el 15 de gen. 2014, 0:38 ]


Papers 56: impacte social de la crisi
A parti
r dels primers resultats de l'Enquesta de condicions i hàbits de vida de la població de Catalunya del 2011, l'Institut d'Estudis regionals i metropolitans de Barcelona ha publicat un estudi sobre l'Impacte social de la crisi a l'Àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya coordinat pel professor Sebastià Sarasa, de la Universitat Pompeu Fabra.


L'estudi pretén explicar de quina manera està responent la societat catalana a la crisi econòmica que es va desencadenar a finals de l'any 2008 i quins són els canvis en les condicions i els hàbits de vida de la població. Algunes de les conclusions destacables són 
l’existència de dèficits en la protecció social molt importants o la creixent polarització social, amb pèrdua de pes relatiu de les classes mitjanes. Es tracta, doncs, d'un treball pot aportar elements de reflexió i debat, no només al món acadèmic, sinó al conjunt de la societat.

Guies d'emprenedoria social

16 de jul. 2013, 2:39 publicada per Inclusió Santboi   [ actualitzat el 15 de gen. 2014, 0:38 ]

Emprenedoria social

L'emprenedoria social és una corrent emprenedora formada per persones que tenen inquietuds davant de nous reptes socials i que proposen solucions innovadores per a resoldre'ls. Utilitzen estratègies empresarials per a organitzar, crear i administrar organitzacions orientades al canvi social, conciliant l'enfocament econòmic amb els reptes socials i ambientals que aborden; mesuren el seu retorn en termes de capital social.
En aquests darrers mesos s'han publicat 2 guies pràctiques per a emprenedores i emprenedors socials que poden ser molt útils per totes aquelles iniciatives empresarials que tenen com a objectiu la inclusió social:

Guía del emprendedor social. Inspiraciones para la creación de empresas al servicio de la sociedad.

Guía del emprendedor social


Guia pràctica de emprendimiento social y cultural

Guia emprenedoria social i cultural

     


A Sant Boi comptem amb una iniciativa d'impuls de l'emprenedoria social directament vinculada al territori: Coboi.

Guia pràctica: Aprenentatge servei i inclusió social

9 de jul. 2013, 5:52 publicada per Inclusió Santboi   [ actualitzat el 15 de gen. 2014, 0:38 ]

Guia aps

Aquesta guia editada per la Fundació Jaume Bofill ens proposa relacionar els projectes d'aprenentatge servei amb els pro
cessos d'inclusió social tot explicant de forma pràctica quins són els elements clau a l'hora de fer propostes inclusives. 


1-4 of 4