Observatori de polítiques de benestar

Telescopi

L'observatori és l'espai on trobareu informació sobre els darrers estudis publicats al voltant de les temàtiques vinculades a la inclusió i la cohesió social; recursos pràctics per a la realització de projectes; i ressenyes sobre bones pràctiques.

Consta de 2 calaixos: El primer, Estudis i documentació on trobareu documents de referència elaborats per diverses institucions o entitats; i un segon de Materials de formació on podreu accedir als materials vinculats a la formació sobre inclusió i cohesió social del Pacte Local per la Inclusió.