Documents

L'impacte social de la crisi

03/09/2013 5.03 publicada per Inclous Sant Boi   [ actualitzat el 03/09/2013 5.07 ]

Papers 56: impacte social de la crisi
A parti
r dels primers resultats de l'Enquesta de condicions i hàbits de vida de la població de Catalunya del 2011, l'Institut d'Estudis regionals i metropolitans de Barcelona ha publicat un estudi sobre l'Impacte social de la crisi a l'Àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya coordinat pel professor Sebastià Sarasa, de la Universitat Pompeu Fabra.


L'estudi pretén explicar de quina manera està responent la societat catalana a la crisi econòmica que es va desencadenar a finals de l'any 2008 i quins són els canvis en les condicions i els hàbits de vida de la població. Algunes de les conclusions destacables són 
l’existència de dèficits en la protecció social molt importants o la creixent polarització social, amb pèrdua de pes relatiu de les classes mitjanes. Es tracta, doncs, d'un treball pot aportar elements de reflexió i debat, no només al món acadèmic, sinó al conjunt de la societat.

Guies d'emprenedoria social

16/07/2013 2.39 publicada per Inclous Sant Boi   [ actualitzat el 17/07/2013 0.02 ]
Emprenedoria social

L'emprenedoria social és una corrent emprenedora formada per persones que tenen inquietuds davant de nous reptes socials i que proposen solucions innovadores per a resoldre'ls. Utilitzen estratègies empresarials per a organitzar, crear i administrar organitzacions orientades al canvi social, conciliant l'enfocament econòmic amb els reptes socials i ambientals que aborden; mesuren el seu retorn en termes de capital social.
En aquests darrers mesos s'han publicat 2 guies pràctiques per a emprenedores i emprenedors socials que poden ser molt útils per totes aquelles iniciatives empresarials que tenen com a objectiu la inclusió social:

Guía del emprendedor social. Inspiraciones para la creación de empresas al servicio de la sociedad.

Guía del emprendedor social


Guia pràctica de emprendimiento social y cultural

Guia emprenedoria social i cultural

     


A Sant Boi comptem amb una iniciativa d'impuls de l'emprenedoria social directament vinculada al territori: Coboi.

Guia pràctica: Aprenentatge servei i inclusió social

09/07/2013 5.52 publicada per Inclous Sant Boi   [ actualitzat el 09/07/2013 5.53 ]
Guia aps

Aquesta guia editada per la Fundació Jaume Bofill ens proposa relacionar els projectes d'aprenentatge servei amb els pro
cessos d'inclusió social tot explicant de forma pràctica quins són els elements clau a l'hora de fer propostes inclusives.