Presentació

VídeosBenvinguda, benvingut al blog tinclous.cat. En aquest blog hi trobaràs informació interessant sobre la inclusió i la cohesió social, estudis i documentació, l’agenda d’activitats, i un recull de tot allò que fem per aconseguir un Sant Boi inclusiu.

Sant Boi de Llobregat aposta per un model de ciutat inclusiva que treballa per la inclusió i la cohesió social que fomenta les polítiques preventives, comunitàries, protectores i proactives de caràcter universal, encaminades a fomentar la igualtat d’oportunitats i de drets dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi.

La inclusió social entesa des de la promoció de l'autonomia de les persones, l'atenció a les dependències, la construcció de xarxes de vida comunitària (xarxes familiars i d'acció social), la governança relacional, la gestió de la diversitat i l'impuls per un dinamisme econòmic sostenible d'impacte social.

El Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social ha de contribuir a promoure la garantia d'oportunitats, d'espais i processos d'inclusió social de la ciutadania, desactivant i prevenint factors i processos d'exclusió social, amb la implicació i treball conjunt de les i els agents del territori, sumant esforços per part de l'Ajuntament, entitats, altres administracions i la ciutadania en general, en la lluita contra les desigualtats socials i en el foment de la inclusió i la cohesió social a la ciutat.